21.02.2020 16:57:05

Sådan sammensætter du din portefølje

Når du har taget beslutningen om at investere, står du med den samme overvejelse som alle andre investorer:

"Hvordan skal jeg investere, så jeg får mest muligt ud af mine penge - uden at løbe en større risiko end jeg er parat til?"

Svaret afhænger af, hvordan din investeringshorisont, (hvornår du skal bruge pengene) og din risikoprofil (hvor mange penge, du i værste fald kan tåle at tabe) ser ud. Sætter du tal på de to ting, har du taget det første vigtige skridt til at sammensætte dine investeringer på den for dig rette måde. Dernæst er det selvfølgelig vigtigt at få rådgivning af din bankrådgiver eller anden finansiel rådgiver.

I det følgende kan du læse lidt om, hvilke aspekter du som investor yderligere bør være opmærksom på, når du skal tage stilling til, hvordan din portefølje skal spredes på bl.a. aktier og obligationer, verdensdele og brancher, for at øge chancen for at opnå det afkast, du ønsker. Uden at påtage dig en større risiko, end du er parat til.

Spred din investering
Investerer du i en investeringsafdeling, opnår du større risikospredning inden for en aktivklasse, end du ville kunne på egen hånd. F.eks. investerer du via en enkelt investering i Danske Aktier indirekte i ca. 30 danske selskaber.

Du skal dog stadig være opmærksom på at sprede dine investeringer på flere aktivklasser, det vil sige både aktier og obligationer, for at opnå tilstrækkelig risikospredning.

Over en given periode vil aktier oftest have større udsving end obligationer. Det giver dig som investor mulighed for større afkast, men også større tab. Den bedste porteføljesammensætning vil derfor ofte være en kombination af de to aktivtyper. Den præcise fordeling afhænger af din investeringshorisont.

Virksomhedsobligationer kan være et vigtigt supplement til den portefølje, der allerede rummer aktier og obligationer. Det skyldes, at virksomhedsobligationer traditionelt påvirkes anderledes af markedsudviklingen end stats- og realkreditobligationer. Historisk har f.eks. europæiske og amerikanske virksomhedsobligationer tilbudt et afkast-risiko-forhold, der placerer aktivklassen midt mellem aktier og stats- og realkreditobligationer. Investeringsforeningen Gudme Raaschou tilbyder dig, der gerne vil balancere din portefølje, afdelingerne European High Yield, US High Yield og Emerging Markets Debt.

"When the US sneezes, the rest of the world catches a cold"
Når USA nyser, bliver resten af verden forkølet, hed det i gamle dage. I dag spiller de nye økonomier som Brasilien, Rusland, Indien og Kina også en vigtig rolle for væksten i den globale økonomi.

Det er som investor vigtigt at være opmærksom på, at du ikke har sammensat din portefølje på en måde, så problemer i et enkelt land eller verdensdel påvirker alle aktiverne i en portefølje. Spreder du dine investeringer geografisk, kan du normalt mindske din risiko yderligere. Gudme Raaschou Selection er et eksempel på en afdeling, der investerer bredt i globale aktier, mens Gudme Raaschou Classics investerer i aktier, der er kendetegnet ved en forholdsvis stabil udvikling.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Læs også hjemmesidens disclaimer.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon 38 14 66 00, Telefax 38 14 66 09, E-mail gr@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies