21.02.2020 18:06:17

Om risiko

Alle investeringsforeningens afdelinger er - i lighed med afdelinger i andre investeringsforeninger - markeret med farven gul i Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation. Det vil sige, at produkttypen er til at gennemskue, men at man har en risiko for at tabe indskuddet helt eller delvist.

I det følgende kan du læse mere om risiko.

Spred risikoen ved at investere i forening
Som investor kan du reducere din samlede risiko ved at investere i en investeringsforening frem for at investere direkte i enten aktier eller obligationer.

Alle værdipapirer svinger i kurs, og der er derfor altid en risiko forbundet med at investere i værdipapirer. Der er også risiko forbundet med at investere i en investeringsforening, men den er normalt mindre, end hvis du selv investerer direkte i værdipapirer.

Dette skyldes, at investeringsforeninger i langt de fleste tilfælde spreder risikoen på flere aktier eller obligationer, end private investorer selv vil kunne gøre i praksis.

Aktier eller obligationer? Investeringshorisonten afgør sagen
Det tidsrum, der går, fra du investerer, til du forventer at skulle bruge den investerede kapital til andre formål, kaldes for investeringshorisonten. Investeringshorisonten er meget afgørende for, hvor stor en del af dine midler du skal placere i aktier og obligationer.

Hvis din investeringshorisont er kort, bør du placere størstedelen af din formue i afdelinger med obligationer, hvor risikoen er forholdsvis lav. Omvendt kan du inddrage de mere risikobetonede afdelinger med aktier, hvis din investeringshorisont er lang.

Hvis du f.eks. snart går på pension og forventer at skulle bruge pensionsmidlerne inden for en overskuelig fremtid, bør du overvejende investere i obligationer eller investeringsforeninger med obligationer. Derved opnår du, at din opsparing er forholdsvis kursstabil frem til din pensionering.

Lad andre gøre arbejdet
Udover at nyde godt af en højere grad af risikospredning har du som investor i Investeringsforeningen Gudme Raaschou professionelle porteføljemanagere til at pleje dine investeringer.

Det betyder f.eks., at du ikke selv behøver holde øje med de enkelte aktier eller obligationer i porteføljen. Vores erfarne porteføljemanagere sørger for, at udtrukne obligationer genplaceres og aktierne overvåges, hvilket reducerer tidsforbrug og omkostninger for dig.

Du kan dagligt følge med i, hvordan det går med din investering, hvis du har lyst til det. Her på hjemmesiden offentliggør vi tre gange dagligt afdelingernes indre værdi.

Balance i din portefølje
Ved at sammensætte din portefølje af en række forskellige investeringsafdelinger kan du opnå en balance mellem afkastpotentiale og risiko, som passer til din investerings- og risikoprofil. For at få et klart billede af din investeringsprofil, anbefaler vi dig at drøfte sammensætningen med din investeringsrådgiver.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou tilbyder nogle få brede investeringsprodukter, som hører hjemme i enhver portefølje. Herudover har vi et supplement af specialprodukter, som kan tilføre din kerneportefølje ekstra værdi.

Rådgiver for de enkelte investeringsafdelinger er Gudme Raaschou Asset Management. Gudme Raaschou Asset Management samarbejder med udenlandske investeringsrådgivere på bl.a. virksomhedsobligationer og aktier fra de nye økonomier.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon 38 14 66 00, Telefax 38 14 66 09, E-mail gr@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies