21.02.2020 15:38:40

Om investering i forening

Når du investerer igennem en investeringsforening, opnår du en væsentlig fordel i forhold til risikospredning. Samtidig kan du trække på professionel rådgivning.

Lavere risiko
Når du investerer i forening, investerer du sammen med en masse andre investorer. Det betyder, at investeringsforeningen kan foretage flere investeringer og dermed sprede risikoen.

Investerer du derimod "på egen hånd", vil du som investor ofte have dine investeringer samlet på et begrænset antal aktier. Oplever en af de virksomheder, du har investeret i, et større kursfald, f.eks. som følge af et dårligt regnskab, kan du som investor miste mange penge.

Professionel forvaltning
I en investeringsforening forvalter professionelle investorer (porteføljemanagere) dine penge. De overvåger dagligt dine investeringer og følger tæt med i alle de forhold, der kan påvirke kurserne - lige fra verdensøkonomiens generelle udvikling over forskning og ny lovgivning til ledelsens sammensætning i den enkelte virksomhed. Det kan være svært at afse tid til som privat investor. Derudover er det en del af porteføljemanagerens daglige arbejde at mødes med ledelsen i de virksomheder, der investeres i.

Ejerskab, rådgivning og administration
En investeringsforening er ejet af "medlemmerne", det vil sige investorerne. Til at varetage den daglige drift har bestyrelsen i investeringsforeningen indgået aftaler med rådgivere og et investeringsforvaltningsselskab.

Det er investeringsrådgiverne i Gudme Raaschou Asset Management, der er rådgiver omkring porteføljestyringen i de enkelte afdelinger.

Invest Administration A/S er investeringsforvaltningsselskab og har ansvaret for den daglige drift.

Gudme Raaschou Asset Management er en del af Lån & Spar Bank A/S og Invest Administration A/S er et delvist ejet datterselskab i Lån & Spar Bank A/S. Depotfunktionen varetages af Lån & Spar Bank A/S.

Alle enheder er underlagt Finanstilsynet i Danmark.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon 38 14 66 00, Telefax 38 14 66 09, E-mail gr@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies