Sådan investerer du i Gudme Raaschou Emerging Markets Aktier

Du kan handle investeringsbeviser i Gudme Raaschou Emerging Markets Aktier gennem din egen bank eller børsmægler.

Når du handler, kan det være nyttigt at have afdelingens isinkode ved hånden: DK0060184083.

Alle Investeringsforeningen Gudme Raaschous afdelinger er - i lighed med afdelinger i andre investeringsforeninger - markeret med farven gul i Erhvervs- og Vækstministeriets risikoklassifikation. Det vil sige, at produkttypen er til at gennemskue, men at man har en risiko for at tabe indskuddet helt eller delvist.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan du handler, så kontakt din bankrådgiver eller Gudme Raaschou Invest på e-mail: info@gudme-invest.dk

Central investorinformation

Alle investeringsforeninger skal udarbejde dokumentet "Central investorinformation" for deres afdelinger. Det er et dokument på to sider med klar besked om investeringens indhold, afkast, risiko og omkostninger.
Læs "Central investorinformation" for afdelingen.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon 38 14 66 00, Telefax 38 14 66 09, E-mail gr@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies