Gudme Raaschou EU High Yield

Gudme Raaschou European High Yield investerer i europæiske højtforrentede virksomhedsobligationer. Virksomhedsobligationer kan være et vigtigt supplement til en blandet portefølje med både aktier og stats-/realkreditobligationer, da de tilbyder en unik afkast-/risikoprofil. Aktivklassen er kendetegnet ved, at den tilbyder et forventet afkast, der ligger midt imellem obligationer og aktier, til en risiko, der ligeledes placerer sig mellem obligationer og aktier.

Hvorfor Gudme Raaschou EU High Yield?
Investering i high yield baserer sig på en vurdering af sikkerheden ved den enkelte udstedelse, og det kræver mange års kendskab til markedet. Risikoen for konkurser vil altid være tilstede, og derfor er spredning også inden for denne aktivklasse særdeles vigtig. Investerer du i high yield gennem en investeringsforening, opnår du med det samme en væsentlig risikospredning.

Om rådgiveren
Gudme Raaschou EU High Yield rådgives af Gudme Raaschou Asset Management. Gudme Raaschou Asset Management samarbejder med Robeco Institutional Asset Management B.V., der på baggrund af mange års erfaring med aktivklassen har opbygget et indgående kendskab til de europæiske High Yield markeder.

Ægte klassikere

Tag de store, velkendte aktier ind i din portefølje med afdeling Classics.

Afdelingen investerer i selskaber med en forventet stabil indtjening og kan dermed bidrage til din risikospredning.

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon 38 14 66 00, Telefax 38 14 66 09, E-mail gr@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies