Gudme Raaschou Classics

Gudme Raaschou Classics investerer i børsnoterede aktier, der er kendetegnet ved en forholdsvis stabil udvikling. Det vil sige, selskaber som i en årrække har præsteret et stabilt afkast til deres aktionærer på baggrund af stabilitet i indtjeningen. Det er ofte store, veletablerede selskaber fra sektorer som Daglige Forbrugsgoder, Sundhed og Forsyning. Efterspørgslen efter disse selskabers produkter og serviceydelser er forholdsvis stabil og mindre afhængig af, om samfundsøkonomien er i fremgang eller i tilbagegang. For at reducere den direkte valutarisiko er der primært europæiske selskaber i porteføljen.

Afdelingen har navnet Classics, altså klassikere, og målet er at tilbyde investorerne investering i klassiske selskaber med en forventet stabil indtjening til deres portefølje.

Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon 38 14 66 00, Telefax 38 14 66 09, E-mail gr@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies